Ośrodek Jeździecki - Galeria Autorska Macieja Falkiewicza - Janów Podlaski
  MENU

Uroczystość w Janowie Podlaskim Maciej Falkiewicz urodził się w Lublinie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom otrzymał w 1974 r. w pracowni prof. M.Byliny i prof. L.Maciąga. Uprawia malarstwo sztalugowe. Uczestnik licznych wystaw środowiskowych, poplenerowych i ogólnopolskich. Od 1990 r. mieszka w Janowie Podlaskim, gdzie w zabytkowym Domu Ryttów prowadzi Dom Pracy Twórczej i Galerię Autorską. Zajmuje się ponadto hodowlą koni i nauką jazdy konnej. Organizuje wystawy i imprezy kulturalno-rekreacyjne w swoim środowisku. Współorganizator i wieloletni uczestnik plenerów janowskich. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Hubertus 2002
Maciej FalkiewiczMaciej Falkiewicz w cieniu
Dzień jak codzień Rajd
 

   -   -   -   ©2003-2008 by Maciej Falkiewicz, Wojciech "McVoy" Maciela, Artur Bieńkowski, Mateusz Jaworski   -   -   -