Ośrodek Jeździecki - Galeria Autorska Macieja Falkiewicza - Janów Podlaski
  MENU

Z Panem Maciejem Falkiewiczem można skontaktować się w następujący sposób:

Pod następującymi numerami telefonów: (0-83) 3413222, 0 695 228 007.

Wysyłając list na następujący adres e-mail: maciej.falkiewicz@autograf.pl

Wysyłając poniższy formularz internetowy:
1. Imię i nazwisko:
2. Sposób kontaktu (telefon, e-mail):
3. Temat wiadomości:
4. Treść wiadomości:

 

   -   -   -   ©2003-2008 by Maciej Falkiewicz, Wojciech "McVoy" Maciela, Artur Bieńkowski, Mateusz Jaworski   -   -   -